HVA ER ITALENT?

Italent har tre slagord: FerdigheteR - forståelse - følelse Kort sagt; Italent skal utvikle dine ferdigheter.
Vi skal øke din fotballforståelse, og i den grad det er mulig – gi deg enda varmere følelser for verdens beste spill!